Technológie

Anhydritový liaty poter

je tekutá zmes so samonivelizačnými vlastnosťami, určená k realizácii interiérových podláh so širokým uplatnením v bytovej, administratívnej a priemyselnej výstavbe. Anhydritový liaty poter je optimálnym riešením pre takmer všetky podlahové systémy pri výstavbe obytných, administratívnych a priemyselných objektov. Môže sa používať iba v interiéry ajeho hrúbka môže byť 3-6 cm. Výsledkom je ideálne rovná, bezprašná a oteruvzdorná podlahová vrstva vhodná pre všetky druhy podláh.
Tento materiál je pochôdzny už po 1-2 dňoch. Výhodou je tenšia hrúbka poteru, čím sa redukuje celková hrúbka konštrukcie, to je prínosom napríklad pri rekonštrukciách v starých budovách.

Zloženie
Zmes pozostáva z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva s dozorovanou krivkou zrnitosti, účinných plastifikačných prísad a vody. Optimálnym návrhom a výberom certifikovaných vstupných surovín je zabezpečená kvalita a požadované vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého poteru.

Galéria
Použitie:

  • plávajúci poter
  • klzný poter
  • spojovací poter
  • poter pre podlahové vykurovanie
  • poter pre dutinkové podlahy


Osvedčenie: