Technológie

Omietka sadrová - strojová

je jednovrstvová omietka na steny a stropy do vnútorného prostredia - ako sú kancelárske budovy, bytová výstavba a miestnosti s obvyklou vlhkosťou vzduchu (vrátane domácich kuchýň a kúpeľní). Špeciálne zloženie omietky umožňuje vytvoriť perfektne hladký povrch.

Technické vlastnosti
Suchá maltová zmes je zložená z anorganických pojív, plnív a hygienicky nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Kvalita je trvalo sledovaná v laboratóriu výrobného závodu. Výrobok nesie označenie CE.

Vlastnosti sadrových omietok:
1. Ekologickosť a zdravotná nezávadnosť
- Sadra je prírodný produkt. Na výrobu pálenej sadry sú potrebné len mierne teploty, takže na jej produkciu sa využíva malé množstvo energie.
- Nezávisle štúdie potvrdili, že jej výroba, spracovávanie a využitie nemá vplyv na zdravie.

2. Racionálnosť
- Systém povrchových úprav sadrovou omietkou je podmienený rýchlymi stavebnými úkonmi hlavne pre jej jednoduché spracovanie a rýchle schnutie.

3. Mnohostrannosť
Systém povrchových úprav so sadrovou omietkou umožňuje:
- Použitie na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch
- Použitie na stenách a stropoch
- Vytvorenie hladkého povrchu
- Vhodný podklad pod rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obklady atď.)

4. Pohodlnosť
- Regulácia izbovej teploty
V obytných priestoroch sa stále zvyšuje vlhkosť vzduch, najmä pri sprchovaní, varení, dýchaní. Moderný dom preto potrebuje možnosť regulovať túto vlhkosť. Sadrová omietka môže vďaka svojej veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať do miestnosti v čase, keď ju potrebujeme. Takáto regulácia klímy je dôležitá najmä v kuchyniach a kúpeľniach.

- Pohodlie
Vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti a rovnovážnej vlhkosti sa sadrová a vápeno-sadrová omietka pri dotyku zdajú byť teplé. Malý rozdiel medzi teplotou steny a teplotou miestnosti vyvoláva príjemnú atmosféru v miestnosti. Nízka povrchová vodivosť zabraňuje statickému náboju omietky, vďaka čomu nepriťahuje žiaden prach.

- Protipožiarna ochrana
Sadrové omietky sú nehorľavé, patria do skupiny stavebných materiálov A1(nehorľavé). Pri procese tvrdnutia sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre v kryštalickej forme. Voda sa v prípade požiaru postupne uvoľňuje, čím zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.

Galéria
Špeciálne vlastnosti:

  • neškodí pokožke
  • veľká výdatnosť
  • odolná voči oderu
  • reguluje klímu v miestnosti
  • možnosť štruktúrovania povrchu
  • rychloschnúca