Technológie

Omietka sadrová - strojová
(technologický postup)

Pred začiatkom omietanie je potrebné dôsledne preskúmať podklad, či je vhodný na omietanie. Podklad musí byť suchý, bez prachu, voľných čiastočiek a výkvetov, nosný , nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudzujúci.

Sadrové omietky je možné rozmiešať a následne aplikovať pomocou omietacieho stroja, čím sa zaisťuje plynulé miešanie a rovnomerné nanášanie omietky. Taktiež je možné sadrovú omietku rozmiešať vŕtačkou s nízkymi otáčkami.

Nasledujúce podklady sa pred omietaním musia upraviť:

Betón
Vždy je potrebné dôkladne odstrániť oddebňovací olej, príp. cementové „mlieko“. Po omietaní sa odreže tuhnúca omietka murárskou lyžicou od stien a začisti sa. Tým sa vytvorí prirodzený dilatačný prvok.

Murivo všetkých druhov
Sadrová omietka nanášaná sa strojom aplikuje (najlepšie zhora nadol) v požadovanej hrúbke a zarovnáva sa latou. V prípade potreby vyrovnania väčších hrúbok sa nastrieka prvá vrstva, zarovná sa približne do roviny, prípadne prečeše zubatým hladítkom, nechá sa chvíľu tuhnúť a na už tuhnúcu omietku sa nastrieka finálna vrstva omietky (čerstvú na čerstvú).
Po zatuhnutí sa povrch zľahka navlhčí, rozlícuje a potom vyhľadí. Po krátkom čase sa povrch opäť navlhčí a zafilcuje špongiovým hladidlom do požadovanej štruktúry.
Pri aplikácii omietky je potrebné mať vždy zatvorené a fóliou zakryté okná a dvere. V miestnosti nesmie byť cirkulácia vzduchu (prievan),inak sadrová omietka nebude tuhnúť rovnomerne. Kvôli vytvrdnutiu (ale najskôr až na druhý deň) sa treba postarať o dobré vetranie na stavbe.

Príprava pod obklady a dlažby
Hrúbka omietky musí byť najmenej 10 mm, jednovrstvová, zbytková vlhkosť max. 1 % hm. Omietku je potrebné dôkladne zarovnať a stiahnuť (nehladiť ani nefilcovať). Obklady sa lepia cementovým alebo disperzným lepidlom. Na oblasti, kde môže striekať voda (napr. sprchy), sa použije špeciálna penetrácia.
Príprava pod nátery a tapety - omietka musí byť suchá (vlhkosť max. 1 %), bez prachu a dostatočne vyzretá. Penetráciu pod nátery alebo tapety musí odsúhlasiť dotyčný výrobca.

Špeciálne vlastnosti:

  • neškodí pokožke
  • veľká výdatnosť
  • odolná voči oderu
  • reguluje klímu v miestnosti
  • možnosť štruktúrovania povrchu
  • rychloschnúca


Osvedčenie: