Technológie

Anhydritový liaty poter
(technologický postup)

Samonivelizačný liaty poter na báze anhydritu sa realizuje ako samostatná nosná podlahová doska. Ako podklad sa najčastejšie používa kročejová alebo tepelná izolácia so separačnou fóliou. Pred pokládkou samonivelizačného poteru je nutné po obvodoch jednotlivých miestností realizovať obvodové dilatácie z pružného penového materiálu. Keďže sa aplikuje v riedkej konzistencii, je nutné dokonale utesniť podklad.
Tekutosť materiálu pri pokládke zabezpečuje rovnosť plochy. Takáto podlaha je vhodná ako podkladová vrstva pre všetky používané finálne úpravy podláh. (dekoratívne podlahy, PVC, koberce, atď.)

- krátká doba aplikácie
- vysoký výkon pri liatí podlahy
- rýchle a pohodlné spracovanie
- bezšpárová podlaha
- dokonalé obklopenie trubiek materiálom (bez dutín)
- objemová stálosť
- dosiahnutie absolútne rovného povrchu
- čistota a poriadok na stavenisku
- ideálny pri podlahovom vykurovaní

Použitie:

  • plávajúci poter
  • klzný poter
  • spojovací poter
  • poter pre podlahové vykurovanie
  • poter pre dutinkové podlahy


Osvedčenie: